ITALICA WRATISLAVIENSIA

Home

Editorial Board

Reviewers

Guidelines

Peer Review

Ethics

Issues

Chronicle

Contact

Vol. 8(2): Letteratura per l’infanzia : editioria, traduzione, motivi letterari
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2017

Vol. 8(1): Letteratura per l’infanzia: adattamenti, didattica, letture, mercato letterario
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2017

Vol. 7: Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana / Studia nad językiem i literaturą włoską
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2016

Vol. 6: Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche / Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2015

Vol. 5: Una Breslavia italiana / Włoski Wrocław
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2014

Vol. 4: L’insegnamento della lingua e della letteratura tra l’Italia e la Polonia / Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2013

Vol. 3: Risorgimento e Unità d’Italia: storia – letteratura – traduzione / Zjednoczenie Włoch: historia – literatura – tłumaczenie
• editors: Davide Artico, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2012

Vol. 2: Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2011

Vol. 1: Między egzotyką a swojskością: O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski
• editors: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
• publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
• year: 2010

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera, 50-140 Wrocław
e-mail: italica@uwr.edu.pl